«

»

En avenbokshäck

För året i februari klippte vi ner ligusterhäcken ordentligt. Detta året är det dags för granhäcken, som kommer gå ett ännu hårdare öde till mötes. Granarna ska fällas, stubbarna ska fräsas och  ersättas med avenbok.

Frågan är dock om vi ska förlänga häcken eller inte. Idag sträcker sig granhäcken inte ända fram till vägen, utan vi har bara häck runt tomten på baksidan av huset. Ett beslut som troligen behöver göras inom kort, då arbetet behöver komma igång så snart som möjligt. Vi har hittills fått in två offerter på arbetet och väntar på en tredje…

Kommentera